Regulamin

Regulamin Serwisu Wosiak Atelier

 • Postanowienia Ogólne

  • Definicje:
   • Regulamin - niniejszy regulamin dotyczy serwisu Wosiak Paulina z zakresu portfolio pracy, umieszczonych w domenie: www.wosiakatelier.pl
   • Usługodawca - Wosiak Paulina z siedzibą w Knurowie przy ul. Ułanów 1a/12, NIP 9691619823, REGON 365182834.
   • Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
   • Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
   • Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
   • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
   • Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania następującego serwisu: www.wosiakatelier.pl umieszczonego pod adresem www.wosiakatelier.pl, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. z późn.zm.).
  • Niniejszy Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików 'cookies': Internet Explorer 7.0, Chrome 20, Safari 5, MozillaFirefox15, Opera 11 lub ich nowsze wersje).
 • Usługobiorca

  • Status Usługobiorcy uzyskuje każda korzystająca z Serwisów osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisów jest dobrowolne. Korzystając z Serwisów dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisów.
 • Zawarcie i rozwiązanie umowy

  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Usługobiorcę zawarta wmomencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. z momentem wejścia na stronę URL Serwisu.
  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu lub problemami technicznymi po stronie Usługobiorcy, powodującymi trudności w świadczeniu dla niego Usługi przez Usługodawcę.
 • Przeznaczenie serwisu

  • Serwis pełni rolę portfolio produktów tworzonych przez Usługodawcę, sprzedaż produktów nie następuje przy pomocy serwisu, serwis służy również do nawiązania kontaktu bezpośredniego z Usługodawncą za pomocą adresu elektronicznego lub numeru telefonu podanego na podstronie www.wosiakatelier.pl/index.php?route=information/contact

Ta strona używa ciasteczek. Nie możesz ich zjeść :( ale możesz zaakceptować ten fakt :D

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Używamy ich w celach statystycznych. W przeglądarce lub innym programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.